NLP và Kỹ Năng Mềm

kỹ năng sống - triết lý thùng rác

Triết lý thùng rác thối

Đôi khi trong cuộc sống, khi bạn đang bon bon tiến bước trên đường thì bỗng gặp những con người cản trở bạn, kéo bạn lại về phía sau, vùi dập bạn. Đó có thể là những người thân yêu, họ lo lắng cho bạn nhưng lại vô tình kéo bạn xuống, làm bạn chùn …

Triết lý thùng rác thối Read More »